Kategorier
Samfund & Politik

Barnets udvikling i hverdagens dagpleje

Vigtigt at barnet trives i sin dagpleje

Det er altid specielt for de voksne, og specielt moderen, når man skal have sit barn passet for første gang i en dagpleje eller daginstitution, man skal ”give slip”, og lade andre varetage mange timer af barnets vågne tid. Derfor er det yderst vigtigt at barnet trives i den dagpleje, som barnet kommer til at tilbringe sin tid. Heldigvis bliver der passet rigtigt godt på de små i dagplejen, og de får tillært sig en masse læring igennem leg, samt styrkelse af sociale færdigheder, kreativitet, selvværd, sprog og meget mere, som du kan læse mere om herunder. Du kan derfor med tryghed aflevere dit bar i enten den kommunale eller i en privat dagpleje.

 

Sociale og almindelige færdigheder

I dagplejen lærer det enkelte barn færdigheder, som gør barnet selvhjulpen i dagligdagen. Barnet lærer bl.a. også at være sammen med andre børn og voksne i en udvikling, der fører til åbenhed, respekt og tolerance for andre.

 

Leg og læring

Børn får læring igennem leg. Børns lyst til leg og læring udvikles i fælles, nære relationer til dagplejer og andre børn i rammer, som vil tilskynde til udfoldelse og kreativitet.

 

Omsorg og barnets selvværd

Når barnet oplever nærværelse og anerkendelse i dagplejen, styrker det barnets tro på sig selv og dermed tilliden til omverdenen. Barnet respekteres i sin udtryksform og lærer bedre, at håndtere følelsesmæssige reaktioner.

 

Sproglig udvikling

I dagplejen støttes barnets sproglige udvikling, så barnet lærer at udtrykke sin mening, samt får modet til at sige fra. Barnet lærer begreber, som giver barnet forståelse for meningen med sproget.

 

Kreativitet og fantasi

Børn er altid meget nysgerrige, og de vil gerne gå på opdagelser – gerne selv eller sammen med andre børn. I dagplejen oplever barnet miljøer, der pirrer nysgerrigheden og kreativiteten med tid til undren og fordybelse.

 

Medbestemmelse og medansvar

Selv et lille barn har behov for medbestemmelse, selvfølgelig på de voksnes præmisser. Dagplejen støtter barnet i at udvikle selvstændighed og tage ansvar i retning af forpligtende fællesskaber med voksne personer og andre børn.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *